ช.ชวาลพิชญ์

ปั๊มพ่นยา ชนเครื่อง

ปั๊มพ่นยา ชนเครื่อง มีหลายขนาด 
ติดตั้งกับเครื่องยนต์ 26 ซีซี (เครื่องพ่นยาสะพายหลัง, เครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้น
ติดตั้งกับเครื่องยนต์ 40 ซีซี (เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้น)
จนถึงปั๊มพ่นยาชนเครื่องรุ่นใหญ่ ติดตั้งกับเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 5.5 หรือ 6.5 แรง
สามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้ว 
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ